Landbruk

Vi leverer el-installasjoner til landbruk av alle størrelser og vet hva som trengs for å skape bærekraftige og energieffektive løsninger.  

El-installasjoner tilpasset alle størrelser og behov

Landbrukssektoren gjennomgår kontinuerlig utvikling. Vi leverer elektriske installasjoner til landbruket, uavhengig av størrelse. I Hveem Elektro har vi inngående kunnskap om hva som kreves for å skape bærekraftige og energieffektive løsninger.

Landbruksbygninger utsettes daglig for betydelig påvirkning fra miljøet rundt, og de elektriske anleggene krever derfor regelmessig vedlikehold. Vi har ekspertise innen både nyinstallasjoner og oppgradering av eksisterende anlegg, og tilbyr også tjenester som termografering, el-kontroll og reparasjon.

Vi gjennomfører termografering
Vi har de nødvendige godkjenning som er påkrevet ved el-installasjoner.

Brannalarmanlegg i landbruket

I bygninger som huser dyr over et visst antall skal det være installert brannalarmanlegg. Dersom det er minst 30 storfe eller 10 hester krever myndighetene at eier skal ha etablert et automatisk brannalarmanlegg. 

De fleste forsikringsselskaper vil også stille krav til eier når det gjelder brannsikring. Valdres Installasjon tilbyr prosjektering, service, vedlikeholdsavtaler, tredjeparts-kontroller og installasjon av brannalarmanlegg. Vi har kompetanse, lisenser og er sertifisert for brannalarmanlegg i landbruk og gartnerier etter FG 750-Del 2. 

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.