Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Vi i Hveem Elektro er opptatt av åpenhet, transparens og at våre etiske retningslinjer kommuniseres tydelig – ikke bare internt, men også til våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Vi skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede! Det er viktig for oss i Hveem Elektro at vi ligger i front av utviklingen. Vårt ønske er å bli førstevalget for folk og bedrifter som skal ta de nye, grønne løsningene i bruk. Vi vil være med på å gjøre elektriske løsninger til et klart førstevalg for fremtiden. 

Vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, beskriver våre forpliktelser, vesentlige risikoområder – samt hvordan vi jobber med å implementere denne policyen i praksis. Et økt fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold er en sentral del av en bærekraftig og ansvarlig verdikjede. Vår policy understreker ytterligere hva vi forventer av våre leverandører. 

I Hveem Elektro er vi opptatt av ansvarlig næringsliv, samt å bidra til å sikre bærekraftige verdikjeder. Vi ønsker å forebygge og håndtere negative påvirkninger på mennesker og miljø, som kan oppstå i forbindelse med virksomheten vår. Fokuset rettes ikke bare mot våre egne aktiviteter, men også på vår leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Som en del av ElteraGruppen har vi gjennomført arbeid knyttet til Åpenhetsloven og her kan du lese mer.

Ta kontakt med oss om Åpenhetsloven

Vi har utarbeidet et skjemaet som skal benyttes dersom du har spørsmål knyttet til vår håndtering av negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.